May 10th, 2008

nova

Terminologio en Vikipedio

Jen tre interesa artikolo de Miroslav Malovec pri la evoluo de terminologio en Vikipedio kaj ĝia influo al la lingva komunumo:

Verkante artikolojn por Vikipedio ĉiu kontribuanto renkontiĝas kun terminologiaj problemoj, ĉar ne ekzistas fako teknika, scienca aŭ arta, kie ne troviĝus ankaŭ terminoj. Oni verkas pri landoj, urboj, monumentoj, artistoj, sciencistoj, sportistoj, politikistoj, inventoj, eventoj, bestoj, plantoj, mineraloj - ĉie svarmas terminoj, kiujn necesas esprimi en Esperanto.

Collapse )